Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hệ thống rất hữu ích với nhà đầu tư (ảnh minh họa)
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là bước đi quan trọng trong xây dựng một hệ thống nhằm chuẩn hóa và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hoạt động đầu tư. Đồng thời thiết lập một kho dữ liệu quốc gia về daonh nghiệp các các dự án, thiết lập hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về các hoạt động đầu tư trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống là công vụ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các nghiệp vụ quản lý đầu tư từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả hồ sơ, tổng hợp báo cáo và thống kê quản lý thông tin dự án. Cho phép các đầu mối cập nhật dữ liệu về đăng ký, cấp/ điều chỉnh/ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy phép/ văn bản có giá trị tương đương thuận tiện; nhận, quản lý các loại báo cáo và cập nhật dữ liệu từ các Báo cáo vào cơ sở dữ liệu một cách thuận tiện; tra cứu thông tin có trong cơ sở dữ liệu đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình; tổng hợp, phân tích và lập các báo cáo theo yêu cầu của người sử dụng tại các đầu mối quản lý FDI, gồm các loại báo cáo theo mẫu chung hoặc riêng về dự án thuộc phạm vi quản lý. Hệ thống giúp minh bạch hóa thông tin pháp lý về doanh nghiệp.Các doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng kí doanh nghiệp, cần thực hiện trong suốt quá trình tồn tại để đảm bảo sự công khai, minh bạch về thông tin của doanh nghiệp đó với cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của Hệ thống là sẽ hỗ trợ nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thông qua chức năng khai báo hồ sơ online.Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo online thông qua Hệ thống. Hoạt động này sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, tạo cơ chế thông thoáng cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, người dùng có thể tra cứu thông tin có trong cơ sở dữ liệu được phép công khai hóa theo quy định, thông qua Cổng thông tin điện tử đầu tư nước ngoài; đảm bảo các dữ liệu này được để ở dạng chuẩn cho phép trao đổi dữ liệu như webservice, xml,… với các hệ thống ứng dụng khác./.

 


Số lượt đọc: 482 Cập nhật lúc: 14/06/2019 08:00:00