Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Các học viên tại lớp tập huấn đã đánh giá cao nội dung được truyền tải
Tại nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp phát triển Chính phủ điện tử, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các địa phương và doanh nghiệp.

Để triển khai việc nâng cấp, chỉnh sửa Hệ thống trong thời gian tới, Cục Đầu tư nước ngoài đã tổ chức lớp Hội thảo lấy ý kiến các địa phương và tập huấn hệ thống Xúc tiến đầu tư tại tỉnh Cần Thơ từ ngày 15 đến 16/11/2019. Với khoảng 40 cán bộ thuộc bộ phận xử lý hồ sơ đầu tư nước ngoài và cán bộ phụ trách về Xúc tiến đầu tư đến từ các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp thuộc các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang ....

Mục tiêu của Hội thảo lần này nhằm (i) Lấy ý kiến các địa phương về thực trạng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, những khó khăn, bất cập và đề xuất, kiến nghị để nâng cấp, chỉnh sửa Hệ thống; (ii) Tập huấn và vận hành Hệ thống thông tin về Xúc tiến đầu tư.

Đại diện của các địa phương đã nêu ra những điểm tích cực của hệ thống, đồng thời đưa ra những bất cập, thắc mắc cần sự hỗ trợ, giải đáp của đại diện Cục Đầu tư nước ngoài - đơn vị quản lý Dự án “Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”.


Số lượt đọc: 454 Cập nhật lúc: 16/11/2019 16:50:00