Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Một số lớp tập huấn được triển khai để hỗ trợ triển khai hệ thống (ảnh minh họa)
Ngày 17/08/2019, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi tập huấn về hệ thống cấp Giấy chứng nhận đầu tư online, báo cáo và hệ thống Xúc tiến đầu tư cho các cán bộ quản lý ĐTNN của các địa phương nhằm chuẩn bị đưa hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vừa được nâng cấp vào vận hành chính thức.

Tại buổi tập huấn, đại diện của Cục Đầu tư nước ngoài đã hướng dẫn học viên thực hành các thao tác để vận hành các phần mềm hệ thống, cụ thể như báo cáo trực tuyến, báo cáo đầu ra, xúc tiến đầu tư và hệ thống cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến.

Việc tập huấn các nội dung trên nhằm giúp các cán bộ quản lý ĐTNN của Ban Quản lý Khu kinh tế các địa phương nâng cao khả năng khai thác, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào thực tiễn công việc; phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả và nhanh chóng./.

 


Số lượt đọc: 220 Cập nhật lúc: 19/08/2019 08:30:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ