Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Nhiều nội dung bổ tích tại lớp tập huấn sử dụng Hệ thống (ảnh minh họa)
Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống xúc tiến đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cho các tỉnh khu vực phía Nam ngày 15/11/2019 tại Cần Thơ và các tỉnh khu vực phía Bắc vào ngày 6/12/2019 tại Hải Phòng.

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng, hoàn thiện phân hệ xúc tiến đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Hệ thống này được xây dựng nhằm chuẩn hóa và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư đồng thời thiết lập một kho dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư; thiết lập hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư trên phạm vi toàn quốc. Đây là một trong những công cụ hữu hiệu để thực hiện việc cải cách hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Để chuẩn bị đưa hệ thống vào vận hành chính thức trên phạm vi toàn quốc, Cục Đầu tư nước ngoài sẽ tổ chức lớp tập huấn vận hành hệ thống xúc tiến đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cho các cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư tại các cơ quan quản lý nhà nước về ĐTNN (Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm xúc tiến đầu tư) tại các địa phương trên cả nước. Theo chương trình, 2 đợt của khóa tập huấn sẽ tổ chức hướng dẫn vận hành Hệ thống vào ngày 15/11/2019 tại Cần Thơ và ngày 06/12/2019 tại Hải Phòng. Các cán bộ được tham gia tập huấn sẽ chuẩn bị các dữ liệu đơn vị mình phụ trách liên quan đến công tác quản lý các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Ban tổ chức hy vọng rằng, sau khi hoàn thành khóa học, tất cả cán bộ, chuyên viên liên quan đều phải sử dụng thành thạo hệ thống xúc tiến đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các cán bộ sau khi đã tham gia tập huấn sẽ tập huấn lại cho các cán bộ chuyên viên khác trong cơ quan./.


Số lượt đọc: 494 Cập nhật lúc: 02/04/2019 16:09:00