Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Doanh nghieepju FDI luôn tin tưởng vào thị trường Việt Nam
Dự án Nâng cấp và Phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài do Hàn Quốc tài trợ cho phía Việt Nam bao gồm 3 hợp phần chính: Tư vấn, Xây dựng hệ thống và quản lý dự án.

Dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của KOICA, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1310/QĐ – TTg ngày 6/9/2017; hai bên cũng ký biên bản thảo luận vào ngày 3/5/2018.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, làm cơ sở cho việc xây dựng và thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài; Triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thống thông tin Quốc gia khác; đồng thời phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định, việc triển khai Dự án góp phần xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hoá các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Đại diện phía nhà tài trợ, ông Kim Jinoh, Giám đốc quốc gia KOICA đánh giá cao tầm quan trọng của Dự án và khẳng định đây là một trong những dự án ưu tiên trong quá trình triển khai chính sách hướng Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc, trong đó, coi Việt Nam là đối tác trọng điểm. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện Dự án./.


Số lượt đọc: 225 Cập nhật lúc: 01/04/2019 14:50:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ