Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Việc các nhà đầu tư còn gặp một số khó khăn trong tiếp cận các thông tin, dữ liệu cần thiết về môi trường đầu tư tại Việt Nam sẽ được giải quyết, thông qua những tính năng hữu ích của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước, đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) triển khai thực hiện.

Theo mục tiêu của Dự án phát triển Hệ thống, thì việc thu thập, xây dựng một cách bài bản, khoa và và đầy đủ nhất các dữ liệu thông tin liên quan đến hiện trạng tình hình đầu tư; các thông tin về chính sách ưu đãi, quy định pháp luật về nhà đầu tư; thông tin về địa bàn ưu đãi đầu tư…sẽ được chú trọng đặc biệt. Từ mục tiêu quan trọng như vậy, sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài khi quan tâm, tiềm hiểu đến thị trường Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu về thị trường muốn triển khai dự án, để thực hiện các chiến lược kinh doanh thành công

Hiện nay, Việt Nam đang được coi là môi trường đầu tư lý tưởng của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Tính lũy kế đến ngày 20/10/2019, Việt Nam có 30.136 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 358,53 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 208 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. Nhà đầu tư nước ngoài đã vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. 132 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quan tâm đầu tư dự án FDI tại Việt Nam./.


Số lượt đọc: 948 Cập nhật lúc: 06/06/2019 15:50:00