Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN kỳ vọng sẽ giúp ích cho doanh nghiệp FDI
Theo quy định tại Điều 70 và Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 53 và Điều 54 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án có trách nhiệm báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương các chỉ tiêu liên quan đến dự án bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức các Hội nghị triển khai, tập huấn nội dung nêu trên cho các doanh nghiệp FDI trong KCN, đồng thời ban hành văn bản số 585/BQL-ĐT ngày 04/6/2015 và văn bản số 457/BQL-DN ngày 10/5/2016 hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua chỉ có 35 doanh nghiệp FDI đã thực hiện việc đăng ký cấp tài khoản nhưng chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, còn lại 139 doanh nghiệp FDI chưa thực hiện việc đăng ký cấp tài khoản.

Để đảm bảo việc vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, Ban Quản lý các Khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp FDI trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản doanh nghiệp để tự rà soát lại thông tin về các dự án đầu tư của mình và thực hiện việc báo cáo định kỳ trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Đối với Các Doanh nghiệp FDI đã thực hiện việc đăng ký cấp tài khoản, Ban Quản lý đề nghị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào Hệ thống tại địa chỉ www.dautunuocngoai.gov.vn (mục 'Đăng nhập').

Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn mục 'Báo cáo doanh nghiệp', doanh nghiệp sẽ thấy các mẫu báo cáo của 12 tháng được hiển thị trong từng cột của các tháng tương ứng. Trong đó:

- Chưa báo cáo: hiển thị chữ màu đỏ, thể hiện doanh nghiệp chưa thực hiện việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.

- Đã báo cáo: hiển thị chữ màu xanh, thể hiện doanh nghiệp đã thực hiện xong việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.

Như vậy, chỉ cần nhìn vào bảng, doanh nghiệp có thể biết được tháng nào đã báo cáo, tháng nào chưa thực hiện.

Bước 3: Doanh nghiệp tải các mẫu báo cáo được đính kèm, bằng cách bấm (click chuột) vào tên các biểu mẫu (phần chữ màu đỏ). Báo cáo tháng, doanh nghiệp sẽ tìm biểu mẫu tương ứng của tháng đó và bấm để tải về. Mẫu báo cáo được tải về có định dạng là file excel. Doanh nghiệp sẽ nhập các thông tin còn trống vào trong file báo cáo tải về.

Bước 4: Sau khi đã cập nhật lại thông tin trong file excel mẫu, doanh nghiệp sẽ upload file lên để cơ quan quản lý có thể nhìn thấy các số liệu mà doanh nghiệp vừa điền bằng cách: bấm vào nút Duyệt để thêm file báo cáo đã cập nhật số liệu, sau đó bấm Upload.

Nếu việc upload dữ liệu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo 'Đã lưu trữ báo cáo thành công!'. Khi đó, người dùng sẽ thấy mẫu báo cáo tháng đã đổi từ màu đỏ sang màu xanh, chứng tỏ, báo cáo của tháng đó đã được báo cáo rồi. Cơ quan quản lý chỉ cần nhìn tổng thể là có thể biết tháng nào báo cáo rồi, tháng nào chưa thực hiện.

Nếu không thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo 'Dữ liệu file excel không hợp lệ!'. Dữ liệu không hợp lệ ở đây là doanh nghiệp nhập sai định dạng cho các thông tin. Để kiểm tra xem mình đã nhập sai gì mà hệ thống báo lỗi, người dùng bấm vào nút 'Xuất lỗi' để tải về 1 file excel, sẽ chỉ ra lỗi mà người dùng gặp phải.

2. Đối với Các Doanh nghiệp FDI chưa thực hiện việc đăng ký cấp tài khoản, Ban Quản lý đề nghị thực hiện việc cấp tài khoản và thực hiện báo cáo như sau:

a.     Doanh nghiệp nhận tài khoản:

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập hệ thống tại địa chỉ www.dautunuocngoai.gov.vn (mục 'Hướng dẫn sử dụng') để tải mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản. Tờ khai cần có thông tin địa chỉ email, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và đóng dấu gửi đến Ban Quản lý các KCN.

Bước 2: Ban Quản lý các KCN sẽ kiểm tra tờ khai và tạo tài khoản cho doanh  nghiệp, sau đó gửi thông báo về tên tài khoản và mật khẩu đến email của người phụ trách tài khoản được kê khai trong tờ khai của doanh nghiệp.

Bước 3: Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo tài khoản, doanh nghiệp phải truy cập Hệ thống để đổi mật khẩu.

Tài khoản doanh nghiệp được sử dụng để rà soát, cập nhật thông tin về dự án của doanh nghiệp và thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định.

b.     Báo cáo doanh nghiệp:

Bước 1: Doanh nghiệp sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào Hệ thống tại địa chỉ www.dautunuocngoai.gov.vn (mục 'Đăng nhập').

Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn mục 'Báo cáo doanh nghiệp', doanh nghiệp sẽ thấy các mẫu báo cáo của 12 tháng được hiển thị trong từng cột của các tháng tương ứng. Trong đó:

- Chưa báo cáo: hiển thị chữ màu đỏ, thể hiện doanh nghiệp chưa thực hiện việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.

- Đã báo cáo: hiển thị chữ màu xanh, thể hiện doanh nghiệp đã thực hiện xong việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.

Như vậy, chỉ cần nhìn vào bảng, doanh nghiệp có thể biết được tháng nào đã báo cáo, tháng nào chưa thực hiện.

Bước 3: Doanh nghiệp tải các mẫu báo cáo được đính kèm, bằng cách bấm (click chuột) vào tên các biểu mẫu (phần chữ màu đỏ). Muốn báo cáo tháng nào, doanh nghiệp sẽ tìm biểu mẫu tương ứng của tháng đó và bấm để tải về. Mẫu báo cáo được tải về có định dạng là file excel. Doanh nghiệp sẽ nhập các thông tin còn trống vào trong file báo cáo tải về.

Bước 4: Sau khi đã cập nhật lại thông tin trong file excel mẫu, doanh nghiệp sẽ upload file lên để cơ quan quản lý có thể nhìn thấy các số liệu mà doanh nghiệp vừa điền bằng cách: bấm vào nút Duyệt để thêm file báo cáo đã cập nhật số liệu, sau đó bấm Upload.

Nếu việc upload dữ liệu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo 'Đã lưu trữ báo cáo thành công!'. Khi đó, người dùng sẽ thấy mẫu báo cáo tháng đã đổi từ màu đỏ sang màu xanh, chứng tỏ, báo cáo của tháng đó đã được báo cáo rồi. Cơ quan quản lý chỉ cần nhìn tổng thể là có thể biết tháng nào báo cáo rồi, tháng nào chưa thực hiện.

Nếu không thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo 'Dữ liệu file excel không hợp lệ!'. Dữ liệu không hợp lệ ở đây là doanh nghiệp nhập sai định dạng cho các thông tin. Để kiểm tra xem mình đã nhập sai gì mà hệ thống báo lỗi, người dùng bấm vào nút 'Xuất lỗi' để tải về 1 file excel, sẽ chỉ ra lỗi mà người dùng gặp phải./.

 


Số lượt đọc: 6084 Cập nhật lúc: 15/05/2019 18:13:00