Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vào sáng 19/2/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao vai trò của Bộ KH&ĐT, cũng như đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ cần chú trọng triển khai trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ KH&ĐT luôn là mũi xung kích trong cải cách, đổi mới và sáng tạo về tư duy phát triển kinh tế - xã hội, đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Chính phủ những chủ trương, chiến lược, kế hoạch và giải pháp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ  KH&ĐT cũng đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, qua đó, bãi bỏ quy hoạch gây cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Bộ đã mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm như bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT... Ngoài ra, Bộ cũng có nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị quyết về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; thúc đẩy mạnh mẽ việc thu hút đầu tư nước ngoài…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, một số bài toán mà Bộ KH&ĐT cần đưa ra lời giải. Cụ thể, Bộ cần phải hiến kế làm sao để các mục tiêu kinh tế - xã hội 2019 có thể tạo ra bứt phá không những trong năm 2019 mà còn ở cả những năm tiếp theo trong các khâu, các ngành. Bộ cần tiếp tục cải cách, đổi mới tư duy để nhằm đáp ứng tình hình phát triển đất nước; có giải pháp trước các nguy cơ kinh tế tụt hậu, nguy; đưa Việt Nam vào top 4 ASEAN và tiệm cận tiêu chuẩn OECD về môi trường kinh doanh; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ xóa được trình trạng “trên nóng dưới lạnh”; đưa ra được chính sách để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của sự phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác…

Bên cạnh đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, Bộ cần tập trung vào công tác xây dựng thể chế để tạo ra những cải cách đột phá. Trước tiên là các luật trình ra Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến trong năm 2019 như Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư… phải làm sao khơi thông mọi nguồn vốn cho phát triển.

Từ  thực tiễn trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ KH&ĐT phải đưa ra các thể chế vượt trội, hiệu quả hơn. Theo đó, thể chế phải giúp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, động viên tốt nhất tinh thần khởi nghiệp, tạo niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp yên tâm làm ăn, kinh doanh…

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau 3 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, không chỉ cơ quan bộ, mà toàn ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê đã có nhiều chuyển biến tích cực…Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, năm 2019 - năm bứt phá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Bộ KH&ĐT ý thức nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi nỗ lực hơn nữa, phát huy trí tuệ tập thể, nhất là tham mưu thể chế, chính sách.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đề xuất với Thủ tướng cho phép nghiên cứu, hoàn thiện cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Bộ KH&ĐT theo mô hình một cơ quan có chức năng chủ yếu là cải cách và phát triển, cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện công tác thể chế, không chỉ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tế mà phải kiến tạo cơ hội mới cho phát triển. Bộ sẽ tiếp tục tiên phong trong cải cách và phát triển như phương châm hành động đã đề ra.

BK 

Số lượt đọc: 1838 Cập nhật lúc: 20/02/2019 12:05:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ