Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Nhiều tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh khí sẽ dần được tháo gỡ (ảnh minh họa)
Vụ Pháp chế và Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường (Bộ Công Thương) vừa phối hợp tổ chức hội nghị Phổ biến Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí cho các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh khí chịu sự điều chỉnh của nghị định.

Tại Hội nghị diễn ra vào cuối tháng 7, đại diện các Vụ của Bộ Công thương đã tập trung giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP; Quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh và Quy định về an toàn trong kinh doanh khí theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ban hành ngày 15/6/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2018 với nhiều điểm mới thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí có nhiều hạn chế cản trợ hoạt động của doanh nghiệp.

Đại diện Vụ Pháp chế - Bộ Công thương cho biết, Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ra đời đã khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong Nghị định số 19/2016/NĐ-CP như: Quy định quy mô dung tích các bồn chứa, chai chứa LPG; thương nhân đầu mối phải sở hữu cầu cảng, trạm nạp, trạm cấp, chai chứa LPG; bắt buộc các thương nhân kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) phải thiết lập hệ thống phân phối; chưa có các quy định về an toàn đối với các cơ sở vật chất của thương nhân kinh doanh trong các khâu hoạt động kinh doanh khí.

Theo đó, Nghị định 87/2018/NĐ-CP quy định các điều kiện tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận. Cụ thể, như: thương nhân xuất, nhập khẩu khí chỉ cần có cầu cảng hoặc thuê cầu cảng, có bồn chứa khí hoặc chai chứa LPG đảm bảo các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện với thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân có trạm nạp khí (nạp vào xe bồn, chai LPG, phương tiện vận tải); cửa hàng bán lẻ LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini.

Đánh giá về điểm mới về điều kiện kinh doanh theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP, đại diện Vụ Pháp chế cho rằng, nghị định đã cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, bỏ các điều kiện về quy mô tối thiểu, bỏ bắt buộc phải có hệ thông phân phối, quy định bắt buộc về sở hữu, đồng sở hữu đối với doanh nghiệp kinh doanh khí…

Nghị định 87/2018/NĐ-CP tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm bớt các giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến cấp các giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân kinh doanh khí. Đồng thời giảm thời hạn cấp các Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày trên tinh thần phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ năm 2017 đã được phê duyệt.

Được biết, để nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước, ý thức tuân thủ pháp luật các các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khí; năm 2018  và các năm tiếp theo Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ.

Nghị định 87/2018/NĐ-CP đã khắc phục các thủ tục hành chính còn nhiều và rườm rà, đang là rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp, không còn phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

BK

Số lượt đọc: 3897 Cập nhật lúc: 08/08/2018 09:33:00