Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hệ thống giao dịch UPCoM cung cấp thông tin cảnh báo nhà đầu tư (ảnh minh họa)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM tính đến ngày 12/7/2018.

Theo đó, danh sách này có 98 mã cổ phiếu được đưa vào diện cảnh báo gồm 7 doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 82 doanh nghiệp vào diện hạn chế giao dịch, 9 doanh nghiệp bị đình chỉ giao dịch.

Việc lập danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCOM nhằm thúc đẩy tính minh bạch trên hệ thống, hỗ trợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư thông qua việc cảnh báo nhà đầu tư về các chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch, hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh có vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới 10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/06/2017, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán  Hà Nội đã ký Quyết định số 458/QĐ-SGDHN về việc ban hành Bộ nguyên tắc lập danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM.

BK
Số lượt đọc: 2821 Cập nhật lúc: 25/07/2018 08:04:00