Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đại sứ Australia, ông Craig Chittick, và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế Giới tại Việt Nam Ousmane Dione đã ký thỏa thuận đối tác mới. (Nguồn: Vietnam+)
Ngày 11/4, đại sứ Australia và giám đốc WB ký văn kiện đối tác cùng hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam trong 5 năm.
Đại sứ Australia, ông Craig Chittick và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, ông Ousmane Dione đã ký văn kiện đối tác mới trong vòng 5 năm nhằm tiếp tục cùng hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam, theo tin tức trên báo Đầu tư. 

Trong giai đoạn 1, chương trình đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, như tăng cường kết nối giao thông, giúp doanh nghiệp, nông dân và người nghèo tiếp cận thị trường tốt hơn nhờ xây dựng trên 200 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp đường quốc lộ và xây mới 87 cây cầu.

Chương trình cũng đã tăng cường cung cấp nước sạch, dịch vụ vệ sinh môi trường nhờ áp dụng công nghệ điện thoại di động vào theo dõi sử dụng nước.

Ngoài ra, chương trình đã cải tiến chiến lược giảm nghèo cho các cộng đồng nông thôn khu vực vùng núi phía Bắc thông qua tư vấn chính sách trong quá trình xây dựng Luật Dân tộc thiểu số.

“Một trong những thành tích lớn đã đạt được trong giai đoạn 1 của quan hệ đối tác này là giúp Chính phủ Việt Nam hoàn thành Báo cáo Việt Nam 2035, đề ra tầm nhìn táo bạo và đầy tham vọng về phát triển kinh tế trong vòng 20 năm tới. Trong giai đoạn hai sắp tới, Chính phủ Australia sẵn sàng cộng tác với Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam thực hiện tầm nhìn đó và mang lại lợi ích cho mọi người dân”, ông Craig Chittick nói.

​Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ghi nhận: “Pha một của đối tác đã tạo ra một hợp lực mạnh mẽ để hỗ trợ chương trình nghị sự phát triển của Việt Nam.
Chúng tôi nhận thấy nỗ lực chung trong những lĩnh vực chính sách và cải cách trọng yếu đã có tác động và ảnh hưởng lớn lao hơn những nỗ lực đơn lẻ của từng nhà tài trợ. Sự kết hợp có tính đột phá này sẽ có lợi cho cả đôi bên và đồng thời tạo ra những kết quả phát triển mạnh mẽ hơn cho Việt Nam.”, báo Vietnamplus đưa tin. 

Australia sẽ hỗ trợ 25 triệu đô-la Australia để Ngân hàng Thế giới triển khai nội dung hợp tác này trong vòng năm năm tới. Quan hệ đối tác này sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện những ưu tiên đổi mới được xác định trong Kế hoạch ​phát triển ​kinh tế ​xã hội 2016​-2020, tập trung vào các lĩnh vực: thương mại và nâng cao sức cạnh tranh, giao thông, dân tộc thiểu số, ​Đồng bằng ​sông Cửu Long, cùng hai vấn đề mang tính xuyên suốt là bình đẳng giới và đổi mới sáng tạo. 

Năm 2012, Australia và Ngân hàng Thế giới đã thiết lập chương trình hợp tác để cùng hỗ trợ Việt Nam. Khai thác thế mạnh vốn có và kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam của cả hai bên, quan hệ đối tác đã tạo điều kiện để chúng tôi hợp tác làm việc trên các lĩnh vực ưu tiên chung để đạt được những ảnh hưởng lớn lao hơn. 

Giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác sẽ nối tiếp những thành công của pha trước và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các ưu tiên cải cách nền kinh tế tập trung vào năm lĩnh vực: Thương mại và ​nâng cao ​khả năng ​cạnh tranh, ​giao thông, Đồng bằng sông Cửu long, ​bình đẳng giới và ​dân tộc ​thiểu số.


Vietnam+
Số lượt đọc: 7632 Cập nhật lúc: 20/04/2017 14:15:00