Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài tính đến Quý I năm 2017 Hoa Kỳ có 834 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 10,2 tỷ USD và xếp thứ 9 trong tổng số 116 Quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Trong những năm qua, đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam đã có những bước chuyển biến rất tích cực. Tính đến hết Quý I năm 2017, Hoa Kỳ có 834 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 10,22 tỷ USD và xếp thứ 9 trong tổng số 116 Quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án của Hoa Kỳ là 12,2 triệu USD, thấp hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 13 triệu USD/dự án. Tuy nhiên, những con số này chưa phản ảnh hết luồng vốn đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ tại Việt Nam do có một số công ty Hoa Kỳ như Tập đoàn Coca Cola, Procter & Gamble, Cheveron, Conoco… đầu tư vào Việt Nam thông qua các chi nhánh, công ty con của mình đăng ký tại một số nước khác như British Virgin Islands, Singapore, Hồng Kông...

Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đầu tư vào 18/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống với 20 dự án có tổng vốn đầu tư đạt 4,3 tỷ USD (chiếm  42,9% tổng vốn đầu tư đăng ký).  Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ 2 với 335 dự án và tổng vốn đầu tư là 2,8 tỷ USD (chiếm 27,8% về vốn đăng ký của Hoa Kỳ tại Việt Nam).  Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 12 dự án có vốn đăng ký trên 1 tỷ USD (chiếm 10,3% về vốn đăng ký của Hoa Kỳ tại Việt Nam).

Khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư theo ba hình thức 100% vốn nước ngoài, liên doanh và hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhưng hình thức 100% vốn nước ngoài được đầu tư nhiều nhất với 694 dự án với số vốn đăng ký là 8,6 tỷ USD (chiếm 84,8% về vốn đăng ký). Hình thức liên doanh có 128 dự án với 1,46 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 14,3% về vốn đăng ký). Còn lại là hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trừ lĩnh vực dầu khí, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã có mặt tại 45/63 địa phương của cả nước, nhưng chủ yếu tập trung tại các địa phương thuộc Vùng kinh tế trọng điểm kinh tế phía Nam, nơi có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi và khu vực phát triển kinh tế năng động nhất của cả nước như Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương có số vốn đầu tư của Hoa Kỳ cao nhất, có 17 dự án, đạt 5,29 tỷ USD chiếm 51,9% tổng vốn đầu tư đăng ký; Bình Dương đứng thứ hai có 116 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 974,8 triệu USD, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 353 dự án với số tổng vốn đăng ký là 885,4 triệu USD, chiếm 8,6% tổng vốn đăng ký;


Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 7808 Cập nhật lúc: 04/04/2017 11:01:00