Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Tính lũy kế đến tháng 3/2017, các nhà đầu tư Hà Lan có 282 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 7,65 tỷ USD và xếp thứ 11/116 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Quy mô vốn bình quân một dự án của Hà Lan khoảng 27,1 triệu USD, cao gấp đôi so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là khoảng 13 triệu USD/dự án.

Xét về lĩnh vực đầu tư, các dự án của Hà Lan chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 101 dự án và 3,75 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 49% tổng vốn đầu tư của Hà Lan tại Việt Nam).

Đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất phân phối điện, khí, nước, điều hoà có duy nhất 01 dự án nhưng vốn đầu tư lên tới xấp xỉ 2,15 tỷ USD (chiếm 28% tổng vốn đầu tư của Hà Lan tại Việt Nam). Còn lại tập trung vào các ngành như khai khoáng, bán buôn bán lẻ,...

Quảng Ninh là địa phương thu hút được nhiều vốn FDI của Hà Lan nhất (chiếm 28% tổng số vốn đăng ký của Hà Lan tại Việt Nam) với duy nhất 01 dự án lớn nhất của quốc gia này tại Việt Nam. Đó là dự BOT Nhiệt điện Mông Dương 2, tổng vốn đầu tư 2,15 tỷ USD.

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 116 dự án và 2,03 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 27% tổng số vốn đăng ký của Hà Lan tại Việt Nam). Tỉnh Đồng Nai đứng thứ ba với 765 triệu USD vốn đăng ký đầu tư (chiếm 10% tổng số vốn đăng ký của Hà Lan tại Việt Nam).

Số liệu cũng cho thấy, đầu tư của Thái Lan theo hình thức 100% vốn nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn với 4,11 tỷ USD (chiếm 54% tổng vốn đăng ký của Hà Lan tại Việt Nam). Tiếp theo là hình thức hợp đồng BOT,BT,BTO. Một tỷ lệ nhỏ vốn của các dự án là theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và liên doanh.

Trong những năm qua, Hà Lan cũng liên tục là nhà đầu tư lớn nhất của khu vực EU tại Việt Nam (chiếm 35,5% tổng vốn đầu tư của khu vực này tại Việt Nam). Điều này thể hiện kết quả tốt đẹp của quan hệ đầu tư giữa hai nước.

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 7293 Cập nhật lúc: 31/03/2017 10:37:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ