Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo Liên hợp quốc, Mỹ giảm tăng trưởng từ 2,4% năm 2015 xuống còn 2,2% trong năm 2016 do doanh nghiệp đầu tư yếu và xuất khẩu thấp. Năm tới, dự báo kinh tế Mỹ 2017 sẽ tăng nhẹ lên 2,5%. Nền kinh tế Mỹ còn chịu ảnh hưởng mạnh do sự trì trệ của nền kinh tế thế giới trong triển vọng ngắn hạn, trung và dài hạn.

Mỹ đầu tư ra nước ngoài tính tới 2015 là 5,04 ngàn tỷ USD, Châu Âu đầu tư vào Mỹ trên 3,20 ngàn tỷ USD. Châu Á- Thái Bình Dương đầu tư vào Mỹ khoảng gần 900 tỷ USA. Bắc Mỹ khoảng 260 tỷ USD. Như vậy, đầu tư FDI của thế giới vào Mỹ chiếm trên 85% FDI của Mỹ ra thế giới. Điều đó khẳng định rằng, Mỹ có mối quan hệ rất chặt chẽ về kinh tế với thế giới bên ngoài.

Đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Mỹ là cổ đông lớn nhất tại WB, cổ đông lớn thứ 2 tại ADB, và luôn là nước có tầm chi phối về chính sách của IMF. Điều này chứng tỏ Mỹ là nước gắn bó chặt chẽ với kinh tế thế giới và có ảnh hưởng rất lớn về nguồn cung ODA trên toàn thế giới. Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho Liên hợp quốc và cũng là nước có vai trò lớn nhất trong các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc.

Diễn biến gần đây cho thấy quan hệ kinh tế giữa Mỹ và các nước lớn như: Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu đã trở thành các cực kinh tế của thế giới.Các nền kinh tế này ràng buộc với nhau thông qua các quan hệ kinh tế, chính trị và các lợi ích cốt lõi khác. Các quan hệ này được thể hiện qua các các tổ chức quốc tế, các Hiệp định song và đa phương.

Nền kinh tế toàn cầu trong nhiều năm qua chứa đựng các mối quan hệ đa chiều, ràng buộc lẫn nhau. Các luồng vốn đầu tư ODA, FDI và NGO chu chuyển giữa các nền kinh tế trên thế giới theo xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa.

Kinh tế Mỹ dự báo sẽ cải thiện tốt hơn trong năm 2017 do các yếu tố cản trở đà tăng trưởng sẽ yếu dần. Những dấu hiệu cải thiện về nhịp độ hoạt động kinh tế gần đây chỉ ra rằng tác động tiêu cực của việc đồng đô la tăng giá và đầu tư vào lĩnh vực năng lượng thấp đang mờ dần.

 

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 7298 Cập nhật lúc: 13/01/2017 15:14:00