Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 6/2016, Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa (MBHH) và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ được ban hành.

Đây là nghị định thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP về hoạt động MBHH và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH của doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 23). Nghị định này từng bị nhiều DN, hiệp hội DN nước ngoài tại Việt Nam đánh giá là tạo ra nhiều thủ tục, giấy phép con trong đầu tư.

Trong kiến nghị gửi lên Thủ tướng Chính phủ vừa qua, Hiệp hội DN Nhật Bản đã đề xuất, Nghị định 23 cần được nhanh chóng sửa đổi, tạo cơ chế minh bạch, rõ ràng hơn trong các quy định về đầu tư, thủ tục thông quan..., vì những quy định hiện tại đang tạo nhiều rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã dành nhiều thời gian để ghi nhận những đóng góp của cộng đồng DN, các sở, ban ngành đóng trên địa bàn TP.HCM khi xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 23. Những xung đột với các văn bản ban hành trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực đang ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực thi các quy định của Luật Đầu tư. Vì vậy, việc nhanh chóng ban hành Nghị định thay thế Nghị định 23 sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho DN.   


Theo Đấu thầu
Số lượt đọc: 6921 Cập nhật lúc: 30/05/2016 15:25:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ