Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Gói thầu: Thiết kế, nhân bản đĩa CD Rom tài liệu Hướng dẫn đầu tư vào Việt Nam năm 2012

Thuộc hoạt động: Xây dựng nội dung và in ấn Tài liệu hướng dẫn đầu tư tại Việt Nam

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 17/05/2012 đến 16h00 ngày 23/05/2012

Địa điểm: Cục Đầu tư nước ngoài, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. Điện thoại: 080.48461/043.7343.769

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 16h00 ngày 23/05/2012. 

Số lượt đọc: 5852 Cập nhật lúc: 16/05/2012 14:47:00