Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tính đến 20/02/2016, Canada có 149 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,28 tỷ USD. Canada hiện đang đang xếp thứ 14 trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Bình quân 1 dự án là 35,4 triệu USD/dự án cao hơn so với bình quân đầu tư 1 dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam là 13,96 triệu USD/dự án.

Tính đến 20/02/2016, Canada có 149 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,28 tỷ USD. Canada hiện đang đang  xếp thứ 14 trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Bình quân 1 dự án là  35,4 triệu USD/dự án cao hơn so với bình quân đầu tư 1 dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam là 13,96 triệu USD/dự án.

  Phân theo ngành

Với các dự án quy mô lớn, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về vốn đầu tư đăng ký của Canada tại Việt Nam với 4 dự án và tổng số vốn đăng ký là 4,23 tỷ USD (chỉ chiếm 2 % số dự án nhưng chiếm tới 80,1% tổng vốn đầu tư), đứng thứ 2 là lĩnh vực Công nghiệp chế biến chế tạo với tổng số vốn là 476,4 triệu USD (chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực Y tế và trợ giúp xã hội xếp thứ 3 với tổng vốn đầu tư là 282,4 triệu USD (chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư). Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác.

Phân theo hình thức đầu tư

Các dự án của Canada tại Việt Nam đầu tư chủ yếu vào hai hình thức 100% vốn nước ngoài với 106 dự án với tổng số vốn là 4,93 tỷ USD chiếm 71% số dự án và 93,4% tổng vốn đầu tư, hình thức liên doanh được đầu tư  40 dự án với tổng vốn đăng ký là 324,3 triệu USD chiếm 6,1% tổng vốn đầu tư, còn lại là các hình thức công ty cổ phần và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Phân theo địa phương

Canada đã đầu tư vào 28/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó Bà Rịa – Vũng Tàu thu hút nhiều vốn đầu tư từ Canada nhất với 4 dự án, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 4,26 tỷ USD (chiếm 80,7% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ hai là Hải Dương với 7 dự án, với với tổng vốn đầu tư  là 307,1 triệu USD (chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư). Với 1 dự án 193 triệu USD, Ninh Bình đứng  thứ 3, chiếm 3,6% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các địa phương khác.

Một số dự án lớn của Canada tại Việt Nam:

- Dự án Công ty TNHH dự án Hồ Tràm do ASIAN Coast Development (Canada) Ltd đầu tư, tổng vốn đầu tư là 4,23 tỷ USD; mục tiêu xây dựng, kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, khu khách sạn, vui chơi có thưởng. Dự án được cấp phép vào ngày 12/3/2008 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Dự án Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam - Canada với tổng vốn đầu tư là 260 triệu USD, dự án được cấp phép ngày 20/2/2014 tại Hải Dương.

- Dự án Công ty Cty TNHH Năng lượng gió Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 74,4 triệu USD, dự án được cấp phép 3/5/2007 tại Ninh Thuận.

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 5329 Cập nhật lúc: 07/03/2016 16:27:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ