Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Gói thầu: thiết kế, chế bản và in sách công bố các điều kiện cụ thể đối với các dự án đầu tư có điều kiện

Thuộc hoạt động: Đề án rà soát và công bố các điều kiện cụ thể đối với các dự án đầu tư có điều kiện

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 02/10/2012 đến 17h00 ngày 03/10/2012

Địa điểm: Cục Đầu tư nước ngoài, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48461/043.7343.769

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 14h00 ngày 04/10/2012. 

Số lượt đọc: 5346 Cập nhật lúc: 01/10/2012 15:01:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ