Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 10923/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/12/2015 yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương Báo cáo tình hình Đầu tư nước ngoài cả năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Nội dung công văn :công văn 10923/BKĐT-ĐTNN
Biểu mẫu công văn: Biểu mẫu

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số lượt đọc: 3314 Cập nhật lúc: 23/12/2015 16:13:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ