Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Ccông văn 10924/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/12/2015 yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cáo tình hình Đầu tư nước ngoài cả năm 2015 và kế hoạch năm 2016
Nội dung công văn: CV 10924/BKHĐT-ĐTNN
Biểu mẫu báo cáo:Biểu mẫu
Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số lượt đọc: 3322 Cập nhật lúc: 23/12/2015 16:12:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ