Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tính riêng 11 tháng năm 2015, Đài Loan xếp thứ 6/57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam với 103 dự án cấp mới, 51 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt 1,11 tỷ USD

Phân theo ngành:

Các nhà đầu tư Đài Loan đã đầu tư vào tổng số 11/21 ngành kinh tế theo hệ thống phân ngành của Việt Nam, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 67 dự án mới, 43 lượt tăng vốn, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 890,45 triệu USD (chiếm gần 80% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam);  đứng thứ hai là lĩnh vực xây dựng có tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 129,89 triệu USD (chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam). Tiếp theo là một số lĩnh vực khác như hoạt động kinh doanh bất động sản, khai khoáng...

 

Phân theo hình thức đầu tư:

Các dự án của Đài Loan chủ yếu đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài với 88 dự án mới, 48 lượt tăng vốn, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 1,06 tỷ USD (chiếm tới 95% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam), còn lại là các dự án theo các hình thức liên doanh, hợp đồng BOT,BT,BTO và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 

Phân theo địa phương:

11 tháng đầu năm, các dự án đầu tư của Đài Loan phân bổ tại 25/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam (tính cả khu vực dầu khí ngoài khơi), nhưng tương đối tập trung tại các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai,... (do các địa phương này có điều kiện thuận lợi về thị trường, các ngành công nghiệp phụ trợ, tập trung đông doanh nghiệp Đài Loan và người Hoa sinh sống).

Tỉnh Bình Dương dẫn đầu cả về số dự án và vốn đầu tư với 30 dự án mới, 12 lượt tăng vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 427 triệu  USD (chiếm hơn 38% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam). Tỉnh Đồng Nai đứng thứ hai với 241,18 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm (chiếm 21,6% tổng vốn đầu tư đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam). Còn lại là những địa phương khác.

Tính riêng trong năm nay, dự án lớn nhất của Đài Loan tại Việt Nam là dự án Nhà máy Công ty TNHH POLYTEX FAR EASTERN (Việt Nam), cấp phép tháng 6/2015. Tổng vốn đầu tư đăng ký 274,2 triệu USD. Dự án hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại tỉnh Bình Dương.
Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 6526 Cập nhật lúc: 08/12/2015 11:40:00