Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Gói thầu: thiết kế và in ấn tài liệu hướng dẫn cho Hệ thống thông tin ĐTNN

Thuộc hoạt động: đào tạo cơ quan quản lý nhà nước về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 16/11/2012 đến 16h00 ngày 20/11/2012

Địa điểm: Cục Đầu tư nước ngoài, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. Điện thoại: 080.48461/043.7343.769

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 16h00 ngày 20/11/2012. 
Số lượt đọc: 6244 Cập nhật lúc: 11/11/2012 13:06:00