Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Gói thầu:
 cung cấp dịch vụ phục vụ công tác tổ chức Hô%3ḅi thảo XTĐT từ các nước ASEAN 6 sang Viê%3ḅt Nam
Thuộc hoạt động: Hô%3ḅi thảo XTĐT từ các nước ASEAN 6 sang Viê%3ḅt Nam

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h30 ngày 27/11/2012 đến 12h00 ngày 30/11/2012

Địa điểm: Cục Đầu tư nước ngoài, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. Điện thoại: 080.48461/043.7343.769

Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: 12h00 ngày 30/11/2012. 
Số lượt đọc: 5530 Cập nhật lúc: 26/11/2012 14:55:00