Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ảnh minh họa
Ngày 30/12/2013, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ký quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
Nhằm mục đích gọi vốn cho các dự án đầu tư, UBND nhân tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020, theo đó, danh mục bao gồm 6 lĩnh vực đầu tư gồm: dự án công nghiệp sản xuất; ngành chế biến thực phẩm; ngành thương mại - dịch vụ - du lich; ngành y tế - giáo dục; cấp thoát nước và ngành xử lý rác thải. Hình thức đầu tư bao gồm: Đầu tư trong nước; 100% vốn đầu tư nước ngoài; Liên doanh. Các dự án gọi vốn đầu tư của danh mục có nhiều điều kiện thuận lợi như: Chính sách đầu tư thông thoáng; Điều kiện hạ tầng thuận lợi, nguồn nguyên vật liệu có sẵn tại địa điểm đầu tư...

Xem toàn văn quyết định tại đây
Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 7130 Cập nhật lúc: 22/07/2015 16:55:00