Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)
Ngày 10/6/2015, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đã có buổi tiếp Thứ trưởng Văn phòng Tổng thống Mi-an-ma San Lwin cùng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ với Thứ trưởng San Lwinnhững kinh nghiệm trong việc xây dựng và tổ chức kênh đối thoại giữa cơ quan Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho biết,để thiết lập một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, Chính phủ cần sự tham gia tích cực và mang tính xây dựng của các doanh nghiệp tư nhân.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là kênh đối thoại chủ yếu giữa khối doanh nghiệp tư nhân và Chính phủ, có vai trò tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.VBF đã đánh giá, thảo luận các vấn đề vĩ mô tập trung vào các nhóm vấn đề lớn có tính thời sự cao, như Tổng quan môi trường đầu tư, Ngân hàng và thị trường vốn, Cơ sở hạ tầng, Đầu tư thương mại, Lao động việc làm, Giáo dục đào tạo, … VBF tạo ra sức mạnh và hiệu quả bắt nguồn từ sự cộng tác chặt chẽ với Tổ chức Tài chính Quốc tế, Ngân hàng Thế giới với Chính phủ Việt Nam và Nhóm các Nhà tài trợ. Bên cạnh VBF, còn có nhiều Diễn đàn đối thoại khác giữa cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương với doanh nghiệp nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bày tỏ cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng San Lwin khẳng định, Mi-an-ma nhận thấy rõ vai trò ngày càng cao của doanh nghiệp tư nhân và Chính phủ Mi-an-ma đang cố gắng hoàn thiện trong lĩnh vực hợp tác công tư, cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra, Mi-an-ma đang sửa đổi Luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài với những định hướng phát triển rõ ràng và dành nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng San Lwin cho biết, Mi-an-ma bắt đầu tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp từ năm 2013, và bày tỏ ấn tượng với cách tổ chức VBF của Việt Nam, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện để Mi-an-ma tham gia học hỏi kinh nghiệm trong công tác tổ chức VBF, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Mi-an-ma sẽ ngày càng phát triển./.

MPI portal.
Số lượt đọc: 6955 Cập nhật lúc: 22/06/2015 10:12:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ