Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 60 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.
Cổng thông tin điện tử Đầu tư nước ngoài xin đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, hướng dẫn Luật Đầu tư 2014 và thay thế Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
Thông tin góp ý xin gửi về: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37343758; Fax: 04.37343769; Email: phuonghanh.nguyen@mpi.gov.vn (Nguyễn Phương Hạnh).

Dự thảo đính kèm: Du thao Nghi dinh gui lay y kien 19.3.2015.doc

Cục Đầu tư nước ngoài
Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 7161 Cập nhật lúc: 20/03/2015 15:32:00