Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hiện nay đầu tư nước ngoài đã có mặt tại cả 5 tỉnh, thành phố của khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, kết quả thu hút ĐTNN của khu vực còn rất hạn chế so với các vùng khác của cả nước.

Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, là một trong sáu vùng kinh tế lớn của nước ta. So với các vùng khác trong cả nước, điều kiện kinh tế - xã hội của Tây Nguyên có nhiều khó khăn, như thiếu lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng kém phát triển, mức sống còn thấp. Tuy nhiên, Tây Nguyên có lợi điểm về tài nguyên thiên nhiên.

Tính lũy kế đến 15/12/2014, đã có 148 dự án FDI đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc  khu vực Tây Nguyên với tổng vốn đăng ký khoảng 819 triệu USD.

Trong đó, Lâm Đồng  đang đứng đầu khu vực với 122 dự án và  khoảng 500 triệu USD vốn đầu tư (chiếm  82% tổng số dự án và 61% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đắc Lắc đứng thứ hai với 6 dự án và 150 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 4% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đứng thứ ba là Gia Lai với 11 dự án và 80 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 7% tổng số dự án và 9,71% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đứng thứ tư là Kon Tum với 3 dự án và 70 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 2% tổng số dự án và 8,5% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đăc Nông có 6 dự án và 19,6 triệu USD.

Bảng 1. Đầu tư nước ngoài tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

TT

Địa Phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư (USD)

1

 Lâm Đng       

122

499366261

2

 Đắc Lắc        

6

150168750

3

 Gia Lai        

11

80284616

4

 Kon Tum        

3

70257000

5

 Đắc Nông       

6

19659000

Tổng cộng

148

        819,735,627

 

Xét về quốc gia đầu tư, Hồng Kông đứng đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào khu vực này với 9 dự án và 150 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 6% tổng số dự án và  18% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Đài Loan đứng thứ hai với 48 dự án và 122 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 32% tổng số dự án và  15% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Nhật Bản đứng thứ ba với 15 dự án và 103 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 10 % tổng số dự án và  12% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Bảng 2. 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư lớn tại  khu vực Tây Nguyên (tính lũy kế đến 15/12/2014)

TT

Đối tác

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư (USD)

1

 Hồng Kông                     

9

           150,848,340

2

 Đài Loan                      

48

           122,860,847

3

 Nhật Bản                      

15

           103,750,000

4

 Hàn Quốc                      

23

             99,456,583

5

 Singapore                     

12

             85,199,000

6

 Australia                      

6

             57,794,616

7

 BritishVirginIslands          

3

             53,062,350

8

 Hà Lan                        

4

             36,918,750

9

 Pháp                          

7

             34,021,391

10

 Ma Cao                        

1

             18,000,000

 

Xét về lĩnh vực đầu tư thì lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đứng thứ nhất với 82 dự án và 350 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 55% tổng số dự án và 42% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Đứng thứ hai là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 46 dự án và 198 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 31% tổng số dự án và 24% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Nhìn chung, tình hình thu hút ĐTNN tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên còn rất hạn chế so với tiềm năng của các tỉnh. Trong thời gian tới, các tỉnh khu vực Tây Nguyên cần chú trọng hơn trong công tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá hình ảnh cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh tới cộng đồng các nhà đầu tư để thu hút ĐTNN vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng. Đồng thời, các tỉnh trong khu vực cũng cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo về số lượng và yêu cầu về trình độ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Cục ĐTNN- Bộ KHDT
Số lượt đọc: 5854 Cập nhật lúc: 20/01/2015 14:50:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ