Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tính đến ngày 15/12/2014 đã có 9,486 dự án FDI trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đăng ký khoảng 140 tỷ USD, chiếm 54% tổng số dự án và 56% tổng vốn đầu tư của cả nước và dẫn đầu về ngành lĩnh vực thu hút FDI.

Trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thì Nhật Bản dẫn đầu với 1.292 dự án và 30,8 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 13,6% tổng số dự án và 22% tổng vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo). Đứng thứ hai là Hàn Quốc với gần 2.500 dự án và 23,8 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 26% tổng số dự án và 17% tổng vốn đầu tư của toàn ngành). Đứng thư ba là Đài Loan với  1849  dự án và 23,4 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 20% tổng số dự án và 16,7% tổng vốn đầu tư của toàn ngành). Các quốc gia, vùng lãnh thổ khác cũng có số dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo là Singapore, Bristish Virgin Islands, HongKong, Thái Lan...

Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thì  Đồng Nai là tỉnh thu hút được nhiều vốn FDI nhất trong lĩnh vực này với hơn 1.100 dự án và 17,63 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 11,7% tổng số dự án và 12,6% tổng vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo). Bình Dương đứng thứ hai với 2.200 dự án và 13,1 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 23% tổng số dự án và 9,4% tổng vốn đầu tư của toàn ngành). Thành phố Hồ Chí Minh  đứng thứ ba với 2.200 dự án và 13,1 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 16,7% tổng số dự án và 8,4% tổng vốn đầu tư của toàn ngành). Các tỉnh tiếp theo là Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên...

Số TT

Địa phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư  (USD)

1

 Đồng Nai       

1116

              17,639,538,881

2

 Bình Dương     

2201

              13,158,392,469

3

 TP Hồ Chí Minh 

1585

              11,809,923,234

4

 Bà Rịa-Vũng Tàu

148

              10,760,685,053

5

 Hà Tĩnh        

21

              10,131,279,000

6

 Thanh Hóa      

46

              10,129,556,394

7

 Hải Phòng      

300

                 6,864,427,572

8

 Thái Nguyên    

61

                 6,845,311,472

9

 Bắc Ninh       

469

                 6,782,229,769

10

 Hà Nội         

691

                 6,166,585,103

Bảng 1. FDI của các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (lũy kế đến 15/12/2014)

Xét về hình thức đầu tư, các dự án trong lĩnh vực này chủ yếu đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài, chiếm khoảng 80% tổng vốn đầu tư trong lĩnh vực này. Còn lại là đầu tư theo hình thức liên doanh, công ty cổ phần, hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Cục ĐTNN- Bộ KHDT
Số lượt đọc: 5536 Cập nhật lúc: 27/12/2014 16:16:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ