Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tính đến ngày 2/12/2014, Đài Loan có 2.353 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 28 tỷ USD và xếp thứ 4/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án của Đài Loan khoảng 11,9 triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

Riêng trong 11 tháng năm 2014, Đài Loan đã đầu tư 70 dự án mới và 49 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 869 triệu USD, đứng thứ 5/60 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 11 tháng năm 2014.  

Hiện nay, các nhà đầu tư Đài Loan đã đầu tư vào 18/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó vốn đầu tư tập trung vào ngành công nghiệp chế biến và chế tạo. Đài Loan có 1839 dự án trong lĩnh vực này với tổng vốn đầu tư là 23,1 tỷ USD (chiếm 82,3% tổng vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam). Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 25 dự án và 1,69 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 6% tổng vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam). Đứng thứ ba là lĩnh vực xây dựng với 106 dự án và 1,5 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm5,4% tổng vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam).

Thống kê cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư Đài Loan đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài  với 2.080 dự án và 23,8 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 88% tổng số dự án và 84% tổng vốn đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam). Hình thức liên doanh có 242 dự án với 3,8 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 10% tổng số dự án và 13% tổng vốn đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam). Còn lại là hai hình thức công ty cổ phần và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đến nay, các nhà đầu tư Đài Loan đã có mặt tại 54/63 địa phương của cả nước. Đứng thứ nhất là  Hà Tĩnh với 31 dự án và 10,2 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 36,5% tổng vốn đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam). Đứng thứ hai là Đồng Nai với 392 dự án và  4,6 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 16,4% tổng vốn đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam). Đứng thứ bà là Thành phố Hồ Chí Minh với 501 dự án và 2,5 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 9,2% tổng vốn đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam).  Bình Dương  cũng có mức vốn FDI của Đài Loan tương đương với thành phố Hồ Chí Minh nhưng số dự án nhiều hơn (với 684 dự án và 2,5 tỷ USD vốn đầu tư).

Bảng. 10 thành phố dẫn đần về thu hút FDI của Đài Loan

TT

 Địa phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư (USD) 

1

 Hà Tĩnh        

31

              10,258,435,000

2

 Đồng Nai       

329

                4,608,889,459

3

 TP Hồ Chí Minh 

501

                2,597,422,641

4

 Bình Dương     

684

                2,595,859,279

5

 Bà Rịa-Vũng Tàu

28

                1,965,709,223

6

 Long An        

144

                   959,388,144

7

 Hải Phòng      

40

                   640,252,707

8

 Hải Dương      

51

                   427,203,404

9

 Ninh Bình      

6

                   426,319,386

10

 Tây Ninh       

71

                   381,201,329

 

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 5852 Cập nhật lúc: 04/12/2014 11:01:00