Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tính đến tháng 23/3/2011, Hàn Quốc có 2739 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 22,3 tỷ USD. Đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc tại Việt Nam luôn nằm trong tốp 3 nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam
Tải file số liệu

FDI Han Quoc den 23-3.xls
Số lượt đọc: 9338 Cập nhật lúc: 13/04/2011 12:42:00