Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Trong 11 tháng năm 2014, Singapore có 97 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,3 tỷ USD. Ngoài ra, có 34 dự án của Singapore tăng vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 2,75 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của Singapore trong 11 tháng năm 2014 đạt 2,755 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Xét về lĩnh vực đầu tư, các dự án của Singapore chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong số 97 dự án cấp mới trong 11 tháng năm 2014 có 23 dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đăng ký cấp mới là 1,59 tỷ USD. Ngoài ra, cũng có 9 dự án của Singapore tăng vốn (97 triệu USD vốn tăng thêm) trong lĩnh vực này. Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 10 dự án với tổng vốn cấp mới 371 triệu USD và 2 dự án tăng vốn (123 triệu USD vốn tăng thêm).

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút được nhiều nhất dự án của Singapore với tổng số dự án cấp mới là 52 và 1,805 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 52% tổng số dự án và 78% tổng số vốn đăng ký của Singapore tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2014). Ngoài ra, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc cũng là những tỉnh thành phố thu hút được nhiều dự án của Singapore.

Thống kê cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư Singapore đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài với  (chiếm 90% tổng vốn đăng ký của Singapore tại Việt Nam). Khoảng 10% còn lại là theo hình thức liên doanh.

Tính lũy kế đến tháng 11/2014, Singapore đã có 1342 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 32,7 tỷ USD, chiếm 7,7% tổng số dự án và 13% tổng vốn đăng ký của cả nước, đứng thứ 3/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam (sau Hàn Quốc và Nhật Bản).

Nhìn chung, vốn đầu tư nước ngoài của các nhà đầu tư Singapore vào Việt Nam không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Các dự án đầu tư của Singapore hoạt động có hiệu quả cao, đóng góp đáng kể cho giải quyết việc làm, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Sức sống và mức độ gắn kết của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam có thể được minh hoạ thông qua hình ảnh của các dự án hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Một trong số đó là Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP). Có thể nói, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là một  biểu tượng của sự hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore.

 

Bảng 1. Đầu tư của Singapore tại tỉnh/thành phố trong 11 tháng năm 2014

TT

Địa phương

 Số dự án cấp mới

Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)

Số lượt dự án tăng vốn

Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm (triệu USD)

 

TP Hồ Chí Minh

                52

1,805.17

15

79.26

1,884.43

 

Bình Dương

                  4

12.70

2

20.41

33.11

 

Bắc Ninh

                  2

118.00

 

 

118.00

 

Đồng Nai

                  4

101.55

1

-7.00

94.55

 

Hải Phòng

                  3

33.96

3

134.66

168.62

 

Hà Nội

                21

19.85

9

211.69

231.54

 

Vĩnh Phúc

                  2

67.00

1

 

67.00

 

Hưng Yên

                  2

8.50

1

2.49

10.99

 

Long An

                  3

11.14

 

 

11.14

 

Bình Phước

                  1

0.50

 

 

0.50

 

Đà Nẵng

                  3

119.87

1

14.32

134.19

 

Yên Bái

                -  

 

1

1.65

1.65

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 5472 Cập nhật lúc: 28/11/2014 08:58:00