Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Trong 11 tháng năm 2014, các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu long (gồm Long An, An Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu) đã thu hút được 68 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký cấp mới là 617 triệu USD.

Ngoài ra, đã có 22 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 76 triệu USD. Như vậy, trong 11 tháng năm 2014, vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt 639 triệu USD, chiếm 4% so với vốn FDI của cả nước.

Trong 68 dự án cấp mới có 53 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đăng ký là 456 triệu USD, chiếm 74% so với tổng vốn đầu tư toàn vùng. Các dự án còn lại đầu tư vào các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán buôn, bán lẻ, nông nghiệp…

Tính lũy kế đến tháng 11/2014, các tỉnh/thành phố trong khu vực đã thu hút được 906 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 11,88 tỷ USD, chiếm 5,2% tổng số dự án và 4,7% tổng vốn đăng ký đầu tư của cả nước. Rõ ràng, có thể thấy thu hút ĐTNN chưa phải là thế mạnh của vùng.

Trong khu vực, Long An đứng đầu trong việc thu hút ĐTNN với 537 dự án và hơn 4 tỷ USD vốn đăng ký (tính lũy kế đến tháng 11/2014), chiếm 59% tổng số dự án và 34% tổng vốn đăng ký của toàn vùng. Đứng thứ hai là Kiên Giang với 36 dự án và 2,9 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 4% tổng số dự án và 24% tổng vốn đăng ký của toàn vùng. Đúng thứ ba là Tiền Giang với 64 dự án và 1,38 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 7% tổng số dự án và 11% tổng vốn đăng ký của toàn vùng. Các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre  thu hút được vốn ĐTNN khá khiêm tốn với vốn đăng ký lần lượt là 98 triệu USD, 71 triệu USD, 94 triệu USD, 370 triệu USD.

Nhìn chung các dự án đầu tư vào khu vực đồng bằng sông Cửu long có quy mô nhỏ, chưa có những dự án gây tác động lan tỏa cho toàn vùng, thúc đẩy và thu hút đầu tư nước ngoài vào vùng.

Trong thời gian tới,  các tỉnh, thành phố trong khu vực cần đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư cũng đồng thời có giải pháp nhằm nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả nhằm giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh mình với cộng đồng các nhà đầu tư , thu hút nhiều hơn FDI.

 

Địa phương

 Số dự án cấp mới

Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)

Số lượt dự án tăng vốn

Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm (triệu USD)

Long An

                38

260.39

17

46.52

306.91

An Giang

                  7

149.66

 

 

149.66

Sóc Trăng

                  1

70.02

 

 

70.02

Tiền Giang

                  5

21.47

4

29.05

50.52

Bến Tre

                  6

48.08

 

 

48.08

Cần Thơ

                  3

31.84

 

 

31.84

Trà Vinh

                  2

10.10

 

 

10.10

Đồng Tháp

                  1

10.00

 

 

10.00

Kiên Giang

                  2

7.35

 

 

7.35

Cà Mau

                  1

3.00

 

 

3.00

Vĩnh Long

                  1

0.09

1

0.70

0.79

Bạc Liêu

                  1

5.00

 

 

5.00

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 5772 Cập nhật lúc: 28/11/2014 08:53:00