Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đầu tư nước ngoài trong 10 tháng năm 2014 cấp mới được 1.306 dự án cấp mới với tổng số vốn đăng ký cấp mới là 9,95 tỷ USD. Trong đó phần lớn các dự án có quy mô vừa và nhỏ, các dự án dưới 1 triệu USD chiếm đến 55,8% số dự án.
Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số lượt đọc: 5969 Cập nhật lúc: 24/11/2014 11:54:00