Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động đầu tư tại Lào và Campuchia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các các Bộ, ngành liên quan cùng tiến hành rà soát để đưa ra đánh giá về tình hình thực hiện các dự án trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và đề xuất phương hướng hỗ trợ đối với từng dự án cụ thể.

Để có cơ sở rà soát các dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty:

1. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo mẫu tại Phụ lục  (đính kèm).

2. Hiện trạng pháp lý của dự án tại nước tiếp nhận đầu tư.

3. Đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Quý Công ty có thể truy cập vào website: http://fia.mpi.gov.vn (mục Thông báo) để tải các mẫu biểu Phụ lục nêu trên. Lưu ý nhà đầu tư phải điền đầy đủ các thông tin trong biểu mẫu và không được thay đổi thứ tự sắp xếp của các nội dung nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổng hợp và xử lý dữ liệu.

Bản cứng của Báo cáo xin gửi theo đường công văn tới địa chỉ: Phòng Đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 25/11/2014.

Bản mềm của Báo cáo xin gửi theo địa chỉ email: phongdtrnn@gmail.com. (lưu ý gửi file mềm Excel để thuận tiện cho công tác tổng hợp).

          Thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Phụ lục đính kèm. 

Số lượt đọc: 4155 Cập nhật lúc: 19/11/2014 09:52:00