Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Với 1,365 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 9 tháng năm 2014, Bắc Ninh hiện đang đứng đầu danh sách địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất.

Trong 9 tháng năm 2014, Bắc Ninh đã thu hút được 94 dự án mới với 1,26 tỷ USD vốn đăng ký. Trong đó, nổi bật là dự án Sam Sung được cấp phép ngày 1/7/2014 tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư là 1 tỷ USD.

Số vốn FDI thu hút trong 9 tháng năm 2014 của Bắc Ninh chiếm 12% tổng vốn đầu tư của cả nước, TP.HCM đứng thứ hai với 1,283 tỷ USD, Đồng Nai đứng thứ 3 với 1,17 tỷ  USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Tính lũy kế đến tháng 9 năm 2014, Bắc Ninh đã thu hút được 510 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 7,24 tỷ USD, đứng thứ 9/63 tỉnh thành phố có ĐTNN.

Trong số 510 dự án đầu tư còn hiệu lực, lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất vào Bắc Ninh là lĩnh vực chế biến chế tạo với 433 dự án và 6,56 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 85% tổng dự án và 90,6% tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh). Ngoài ra, các dự án FDI còn có trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lĩnh vực xây dựng dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Hiện nay đã có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Bắc Ninh. Xét theo vốn đầu tư đăng ký thì Singapore đứng đầu với 2,7 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 38% tổng vốn đầu tư), Hàn Quốc đứng thứ hai với 269 dự án và 2,2 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 30% tổng vốn đầu tư), Nhật Bản đứng thứ ba với 762 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 10% tổng vón đầu tư).

Top 10 quốc gia có FDI lớn nhất tại Bắc Ninh

Phân theo hình thức đầu tư, hình thức đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài chiếm đa số với 474 dự án và 6,76 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 92,9% tổng số dự án và 93,3% tổng vốn đầu tư của cả tỉnh). Các hình thức liên doanh, công ty cổ phần, HĐHTKD chiếm chưa đến 10% tổng vốn đầu tư của cả tình.

TT

Đối tác

 Số dự án

 Tổng vốn đầu tư (USD)

1

 Singapore                     

21

              2,785,812,000

2

 Hàn Quốc                      

269

              2,221,389,373

3

 Nhật Bản                      

62

                762,539,923

4

 Đài Loan                       

30

                313,251,919

5

 Phần Lan                      

1

                302,000,000

6

 Trung Quốc                    

58

                125,523,546

7

 Samoa                         

7

                119,800,000

8

 Thái Lan                      

3

                111,171,779

9

 Hồng Kông                     

18

                  86,062,903

10

 Hà Lan                        

1

                  73,000,000

 

TT

 Hình thức đầu tư

 Số dự án

 Tổng vốn đầu tư (USD)

1

 100% vốn nước ngoài 

474

              6,762,848,628

2

 Liên doanh          

30

                368,079,718

3

 Công ty cổ phần     

4

                114,020,000

4

 Hợp đồng hợp tác KD 

2

                    2,618,291

 


Số lượt đọc: 6053 Cập nhật lúc: 07/10/2014 17:17:00