Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đầu tư của Bỉ vào Việt Nam Tính đến tháng 09/2014, các nhà đầu tư Bỉ có 52 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 155,8 triệu USD, xếp thứ 35 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

          Phân theo ngành:

Các nhà đầu tư Bỉ đầu tư vào 10 trên tổng số 21 ngành theo hệ thống phân ngành của Việt Nam, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ nhất với 21 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 94,4 triệu USD (chiếm tới 40,4% số dự án và 60,6% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là lĩnh vực vận tải kho bãi có 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 23,4 triệu USD (chiếm 11,5% số dự án và 15% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các ngành lĩnh vực sản xuất điện, khí nước, điều hòa và lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp.

Phân theo hình thức:

Các nhà đầu tư Bỉ đầu tư theo hai hình thức: hình thức 100% vốn nước ngoài và hình thức liên doanh. Trong đó, hình thức 100% vốn nước ngoài thu hút được nhiều dự án cũng như vốn đầu tư hơn, với 40 dự án và tổng vốn đăng ký 149,8 triệu USD; hình thức liên doanh có 12 dự án, tổng vốn đăng ký là 5,9 triệu USD.

Phân theo địa phương:

Bỉ mới đầu tư vào 17/63 tỉnh  thành của Việt Nam, trong đó đứng đầu là Bắc Ninh với 1 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 42 triệu USD (chiếm 1,9% số dự án và 26% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 2 là Bình Dương với 4 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 26,1 triệu USD, (chiếm 7,7% số dự án và chiếm 16,7% vốn đăng ký). Tiếp theo là Bình Thuận, Hải Phòng...

         Một số dự án đầu tư lớn của Bỉ vào Việt Nam

(1) Chi nhánh công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam tại Miền Bắc với tổng vốn đầu tư đăng ký là 42 triệu USD với mục tiêu sản xuất các sản phẩm plastic, các sản phẩm bằng kim loại, đóng gói sản phẩm nước.

(2) Cty TNHH cấp nước Đình Vũ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19 triệu USD, với mục tiêu cung cấp nước sạch tại KCN Đình Vũ                  .

         (3) Cty TNHH VinaTack với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19 triệu USD với mục tiêu sản xuất giầy đinh cao cấp.

Số lượt đọc: 3410 Cập nhật lúc: 03/10/2014 09:25:00