Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ảnh minh họa
Tính đến cuối tháng 9 năm 2014, CHLB Đức có 238 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 1337 triệu USD, đứng thứ 22 trong tổng số 101 Quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Phân theo ngành

Các nhà đầu tư CHLB Đức đã đầu tư vào 18/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Vốn FDI của CHLB Đức tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo với 88 dự án, tổng vốn đầu tư gần 627 triệu USD (chiếm 36,9% về số dự án và 46,8% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực sản xuất, phân phối, điện, nước, điều hòa đứng thứ hai, cũng với 5 dự án và tổng vốn đầu tư là 387 triệu USD (chiếm 2,1% số dự án và 28,9% tổng vốn đầu tư đăng ký). Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa với 38 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 137 triệu USD (chiếm 16% số dự án và 10,2% tổng vốn đầu tư đăng ký). Tiếp theo là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy hải sản, cấp nước và xử lý nước thải,...

Phân theo hình thức đầu tư

Các nhà đầu tư CHLB Đức đầu tư vào bốn hình thức là 100% vốn nước, liên doanh, công ty cổ phần và hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hiện nay, có 178/238 dự án đầu tư của CHLB Đức theo hình thức 100% vốn nước ngoài, với 918 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 74,7% số dự án và 68,7%  tổng vốn đăng ký), hình thức liên doanh có 53 dự án với tổng vốn đăng ký 409 triệu USD (chiếm 22,2% số dự án và 30,6% tổng vốn đầu tư đăng ký). Hai hình thức còn lại có 7 dự án với số vốn đăng ký là 9,5 triệu USD.

Phân theo địa phương

Các nhà đầu tư CHLB Đức đã đầu tư vào 32/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó đầu tư vốn nhiều nhất vào tỉnh TP Hồ Chí Minh, với 95 dự án, tổng vốn đầu tư 235 triệu USD (chiếm 40% số dự án và 17,6% tổng vốn đăng ký). Ninh Thuận đứng thứ 2 với 2 dự án, tổng vốn đăng ký là 157 triệu USD (chiếm 0,74% số dự án và 17,7% tổng vốn đăng ký). Tiếp theo là Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội...

Một số các dự án lớn của CHLB Đức tại Việt Nam

(1) Công ty TNHH Schaffler Việt Nam, tổng vốn đăng ký 116,7 triệu USD đầu tư với mục tiêu sản xuất sx ổ bi tròn, ổ bi đũa và các linh kiện liên quan, lắp đặt, bảo trì ổ bi.

(2) CTLD Amata Power, XD nhà máy điện cho Khu CN Amata, với tổng vốn đầu tư đăng ký 110 triệu USD với mục tiêu xây dựng và vận hành nhà máy điện cho Khu CN Amata.

(3) Công ty TNHH đầu tư phát triển điện gió Phước Hữu với tổng vốn đầu tư đăng ký 83 triệu USD với mục tiêu xây dựng và vận hành nhà máy điện.      

Số lượt đọc: 8621 Cập nhật lúc: 03/10/2014 09:05:00