Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ảnh minh họa
Nghệ An hiện đứng thứ 27/63 tỉnh trong cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với 39 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,578 triệu USD.

Tính tới  ngày 20/08/2014, tỉnh Nghệ An có 39 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,578 triệu USD, đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bình quân vốn đầu tư của 1 dự án là 40,47  triệu USD, cao hơn bình quân chung của 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (14,45 triệu USD/dự án).

Tuy nhiên, tám tháng đầu năm 2014, tổng vốn thu hút FDI đạt 9 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2013, đứng thứ 40/63 tỉnh về đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2014, trong đó, có 1 dự án cấp mới với 5 triệu USD vốn đăng ký và 1 dự án tăng vốn với 4 triệu USD vốn đăng ký.

 Phân theo ngành: Vốn FDI của Nghệ An tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 26 dự án, tổng vốn đăng ký là 1,135 triệu USD, chiếm 66,7% về số dự án và 71,9% về vốn đăng ký. Một số ít dự án còn lại thuộc các lĩnh vực xây dựng, nông lâm nghiệp, khai khoáng, kho bãi, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa; giáo dục.

 Phân theo đối tác đầu tư: Hiện nay đã có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Nghệ An, trong đó dẫn đầu là Nhật Bản với 5 dự án, tổng vốn đăng ký 1,318 triệu USD, chiếm 83,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 2 là BritishVirginIslands với 2 dự án với số vốn đăng ký đạt 95 triệu USD chiếm 6% tổng vốn đăng ký. Hàn Quốc đứng thứ 3 với 11 dự án với tổng vốn đăng ký 58,5 triệu USD chiếm 3,7% về vốn đăng ký. Còn lại là các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

           Một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

              (1)  CTy TNHH Sắt xốp Kobelco Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký là 1 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư với mục tiêu sản xuất phôi thép 

 (2) Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Đông Hồi, tổng vốn đầu tư 296,4 triệu USD nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư với mục tiêu xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng.

(3) CTLD mía đường Nghệ an TATE & LYLE, tổng vốn đầu tư 95 triệu USD nhà đầu tư BritishVirginIslands đầu tư với mục tiêu sản xuất mía đường và các sản phẩm phụ.

Số lượt đọc: 7276 Cập nhật lúc: 18/09/2014 10:04:00