Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế phát triển
Cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kéo dài trong suốt 4 giờ đồng hồ hôm 10 tháng 9 vừa qua một lần nữa cho thấy quyết tâm mạnh mẽ và hành động nhất quán của Người đứng đầu Chính phủ trong việc cải cách thủ tục hành chính nói chung và thủ tục đầu tư -kinh doanh nói riêng.
baodautu.vn
Số lượt đọc: 3507 Cập nhật lúc: 22/09/2014 16:38:00