Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
29/05/2020 09:29:00
Tính đến 20/5/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 13,89 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 6,7 tỷ USD, bằng 91,8% so với cùng kỳ năm 2019.
27/05/2020 16:14:00
Tính đến 20/4/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 5,15 tỷ USD, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2019.
06/04/2020 15:25:00
Tính đến 20/03/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,85 tỷ USD, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm 2019.
25/02/2020 16:38:00
Tính đến 20/02/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 6,47 tỷ USD, bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của ...
21/01/2020 17:02:00
Tính đến 20/01/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện ...
28/11/2019 08:57:00
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng vừa có buổi làm việc Tổng Giám đốc, Chủ tịch và Người sáng lập Tập đoàn Clermont, Xinh-ga-po Richard F Chandler tại Trụ sở ...
25/11/2019 15:14:00
Trong 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018
06/11/2019 08:16:00
Tại buổi tiếp và làm việc với Thống đốc tỉnh Gunma(Nhật Bản) ông Yamamoto Ichita, vào chiều ngày 05/11/2019 tại Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống ...
28/10/2019 09:20:00
Trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 29,11 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018
19/10/2019 18:29:00
Nhiều nội dung hợp tác quan trọng, trong đó có giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Kagoshima đầu tư vào Việt Nam và ngược lại… đã được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và ...
  1 - 10  Xem tiếp»
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ