Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
20/04/2017 14:53:00
Việt Nam có một số điểm mạnh trong thu hút FDI, mà các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm như: tình hình an ninh, chính trị ổn định; vị trí địa lý thuận lợi lực lượng ...
14/03/2017 14:24:00
Cần một chiến lược chọn lựa FDI, ưu tiên FDI từ các doanh nghiệp đa quốc gia (MNCs) có uy tín về công nghệ và thanh danh, và khuyến khích liên doanh với doanh nghiệp…, ...
23/11/2016 14:24:00
Ngày 29/10, Uỷ ban Kinh tế Quốc hội bắt đầu cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung phụ lục 4 Luật Đầu tư về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
11/10/2016 14:32:00
Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh...
19/09/2016 10:05:00
Sáng 24/8, tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo của 32 tỉnh, thành phố phía Nam (từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Cà Mau) đã ký cam kết với lãnh đạo Phòng Công nghiệp và Thương mại ...
19/09/2016 09:52:00
Diễn đàn “Phát triển Doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát ...
22/07/2016 10:36:00
Nhà đầu tư khi đầu tư vào Quảng Ngãi sẽ được UBND Tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, khu tái định cư, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ ...
22/07/2016 09:08:00
Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 30/6/2016 hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ...
06/07/2016 10:31:00
Sát giờ G, ngày 28/6, VCCI, CIEM vẫn phải tiếp tục ngồi với các bộ, để khai thông phần nào mớ bòng bong đó... Ngày 1/7/2016 là thời điểm hết hiệu lực của quy định về ...
29/06/2016 15:17:00
(MPI) - Ngày 24/6/2016, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  1 - 10  Xem tiếp»