Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
27/10/2017 10:56:00
Tính chung trong 10 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 28,24 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2016.
02/10/2017 11:18:00
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.
28/08/2017 11:28:00
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016.
27/07/2017 11:23:00
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 21,93 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016.
25/05/2017 14:20:00
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 12,13 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016.
26/04/2017 16:18:00
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 10,95 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016.
20/04/2017 14:13:00
Với lộ trình giảm thuế theo cam kết của KVFTA và những chính sách ưu đãi mà Việt Nam đã và sẽ áp dụng, một số ngành như ngành năng lượng, nông nghiệp chất lượng cao, môi ...
17/04/2017 11:16:00
Việc hội nhập phải đồng bộ trên các phương diện: cam kết quốc tế,chính sách kinh tế, pháp luật, bộ máy quản lý, trình độ cán bộ, hạ tầng quản lý; đổi mới mô hình tăng ...
17/04/2017 11:15:00
Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam không ngừng được cải thiện theo hướng thông thoáng,minh bạch, và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Thu hút FDI trong năm 2017 dự ...
04/04/2017 11:00:00
Cần tập trung thu hút các dự án FDI có giá trị gia tăng cao và có tính lan toả, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và có nhiều đóng góp khác cho phát ...
  1 - 10  Xem tiếp»