Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Lễ ký kết Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Luxembourg
Ngày 14/11, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng phụ trách về Hợp tác phát triển và Hoạt động nhân đạo Luxembourg Romain Schneider đã thay mặt Chính phủ hai nước ký kết Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ hai nước.

Việc ký kết Hiệp định khung về hợp tác giữa hai Chính phủ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Luxembourg tiếp tục hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác phát triển giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những tài trợ và giúp đỡ của Chính phủ Luxembourg giành cho Chính phủ Việt Nam. Đồng thời cho rằng việc ký kết Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Luxembourg và Chính phủ Việt Nam là cần thiết, phù hợp với bối cảnh mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước với mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ vấn đề biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Chương trình hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Luxembourg bắt đầu tư năm 1990. Hiệp định khung về hợp tác đầu tiên đã được ký kết năm 1995. Kể từ đó cho tới nay, viện trợ phát triển của Luxembourg tại Việt Nam được thực hiện thông qua 3 Chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước với tổng giá trị khoảng 124 triệu Euro. Các chương trình dự án sử dụng nguồn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Luxembourg đã phát huy hiệu quả rất thiết thực, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, trong viện trợ phát triển của Chính phủ Luxembourg, vai trò làm chủ của nước tiếp nhận được coi trọng. Các chương trình hợp tác định hướng được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu ưu tiên xác định tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Việt Nam và các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs). Các mục tiêu chiến lược nêu tại các Chương trình hợp tác là kết quả đối thoại giữa hai Bên trên cơ sở các kinh nghiệm đã có và những ưu tiên do Chính phủ Việt Nam và Luxembourg đề ra. Cách tiếp cận trong việc xây dựng các chương trình dự án mang tính đa dạng, toàn diện, hướng vào mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, Bộ trưởng Romain Schneider mong muốn sẽ đa dạng hóa các mỗi quan hệ giữa Việt Nam và Luxembourg nhằm vượt ra khỏi khuôn khổ mối quan hệ hợp tác phát triển truyền thống giữa bên viện trợ và bên nhận viện trợ, thiết lập mối quan hệ đối tác song phương trên tinh thần cùng trao đổi và vì lợi ích chung.

Bộ trưởng Romain Schneider hỳ vọng, thông qua Hiệp định hợp tác cho phép tạo ra khuôn khổ và lĩnh vực hợp tác rộng hơn, đa dạng hơn. Thông qua Hiệp định này, những dự án khác nhau có thể có tính đa dạng hơn và có thể phối hợp với bất kỳ Bộ nào của Luxembourg. Thỏa thuận hợp tác mới có thể bao gồm các lĩnh vực khác nhau, như biến đổi khí hậu và năng lượng, và cũng có thể bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu y khoa, tài chính và ngân hàng.

Việc ký kết Hiệp định khung về hợp tác giữa hai Chính phủ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Luxembourg tiếp tục hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác phát triển giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Romain Schneider  bày tỏ sự thông cảm với những người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Damrey và cho biết Chính phủ Luxembourg sẽ ủng hộ 100 nghìn Euro để góp phần giúp Việt Nam khắc phục ảnh hưởng của cơn bão này./.

 Cục ĐTNN

                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                               

Số lượt đọc: 10110 Cập nhật lúc: 15/11/2017 09:28:00