Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tính lũy kế đến nay, Quảng Nam đã thu hút được 94 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 5,09 tỷ USD, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tính riêng trong  năm 2014, Quảng Nam đã thu hút được 11 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 72 triệu USD. Ngoài ra, có 3 dự án tăng vốn  đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Quảng Nam đạt 87 triệu USD, đứng thứ  23/54 về thu hút FDI trong năm 2014.

Xét về ngành và lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ nhất với 6 dự án và hơn 4 tỷ USD tổng vốn đầu tư (chiếm 80% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Nam). Đứng thứ hai là ngành  công nghiệp chế biến, chế tạo với 56 dự án  và  515 triệu USD tổng vốn đầu tư  (chiếm 10% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Nam). Đứng thứ ba là  lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống với 13 dự án  và  328 triệu USD tổng vốn đầu tư (chiếm 6,5% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Nam). Các dự án còn lại tập trung vào lĩnh vực như xây dựng, khai khoáng, nông nghiệp

Xét về đối tác đầu tư, Singapore đứng thứ nhất với 4 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD (chiếm 80% tổng vốn đầu tư của Quảng Nam). Đứng thứ hai là Đài Loan với 16 dự án và tổng vốn đăng ký là 184 triệu USD, chiếm 3,6% tổng tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Nam. Ngoài ra, các quốc gia và vùng lãnh thổ khác đầu tư tại Quảng Nam như Hồng Kông, Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Nhật Bản.

Xét về hình thức đầu tư, có 69 dự án thực hiện theo hình thức 100% vốn nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 4,7 tỷ USD, chiếm 93% tổng vốn đầu tư tại Quảng Nam. Hình thức  liên doanh đứng thứ hai với 25 dự án và 359 triệu USD vốn đầu tư.

Bảng. 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư nhiều tại Quảng Nam

TT

Quốc gia

  Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư (USD)

1

 Singapore                     

4

               4,064,513,678

2

 Đài Loan                      

16

                   184,827,500

3

 Síp                           

1

                   137,000,000

4

 Hng Kông                     

11

                   136,150,000

5

 Pháp                          

8

                   127,636,447

6

 Hàn Quốc                      

8

                   125,060,000

7

 Hà Lan                        

2

                     63,000,000

8

 BritishVirginIslands          

4

                     46,776,058

9

 Nhật Bản                      

7

                     42,505,000

10

 Australia                     

4

                     40,718,750

 

Nhìn chung, có thể thấy rằng Quảng Nam là một trong số các tỉnh có tiềm năng ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, việc thu hút ĐTNN tại chưa tương xứng với nhu cầu phát triển của địa phương. Trong thời gian tới,  Quảng Nam  cần chú trọng quảng bá tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh để thu hút ĐTNN vào tỉnh, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ra, Quảng Nam cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo về số lượng và yêu cầu về trình độ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Cục ĐTNN- Bộ KHDT
Số lượt đọc: 7279 Cập nhật lúc: 20/01/2015 17:29:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ