Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tính đến ngày 15/12/2014, Thụy Sỹ có 101 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,94 tỷ USD và xếp thứ 18/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Quy mô vốn bình quân một dự án của Thụy Sỹ khoảng 19,2 triệu USD, cao hơn so với mức bình quân chung một dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 14,3 triệu USD/dự án.

Hiện nay, các nhà đầu tư Thụy Sỹ đã đầu tư vào 14/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó vốn đầu tư tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Thụy Sỹ có 36 dự án trong lĩnh vực này với tổng vốn đầu tư là 1,64 tỷ USD (chiếm 35% tổng số dự án và 84% tổng vốn đầu tư của Thụy Sỹ tại Việt Nam). Ngoài ra, dự án của Thụy Sỹ còn đầu tư vào một số lĩnh vực khác như: điện, nông nghiệp, thông tin và truyền thông, kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ...

Thống kê cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư Thụy Sỹ đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài  với 81 dự án và 1,44 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 75% tổng vốn đăng ký của Thụy Sỹ tại Việt Nam). Hình thức liên doanh có 17 dự án với 493 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 25% tổng vốn đăng ký của Thụy Sỹ tại Việt Nam). Có 3 dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đến nay, các nhà đầu tư Thụy Sỹ đã có mặt tại 16/63 địa phương của cả nước. Đứng thứ nhất là Kiên Giang với 4 dự án và 1,11 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 57% tổng vốn đăng ký của Thụy Sỹ tại Việt Nam). Đứng thứ hai là Đồng Nai với 8 dự án và  470 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 24% tổng vốn đăng ký của Thụy Sỹ tại Việt Nam).

Nếu xét về số dự án thì Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 2 địa phương thu hút được nhiều dự án của Thụy Sỹ nhất. Hà Nội thu hút được 20 dự án (97 triệu USD vốn đầu tư), chiếm 20% tổng số dự án của Thụy Sỹ tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh thu hút được 45 dự án (67 triệu USD vốn đầu tư), chiếm 45% tổng số dự án của Thụy Sỹ tại Việt Nam.

Bảng 1. 10 thành phố dẫn đầu trong thu hút FDI của Thụy Sỹ

TT

 Địa phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

1

 Kiên Giang     

4

             1,115,051,282

2

 Đồng Nai       

8

                 470,804,600

3

 Bình Định      

1

                 109,300,000

4

 Hà Nội         

20

                   97,361,429

5

 TP Hồ Chí Minh 

45

                   66,905,461

6

 Bình Dương     

8

                   33,134,617

7

 Bình Thuận     

3

                   22,454,820

8

 Đà Nẵng        

2

                   10,593,000

9

 Nghệ An        

1

                      5,681,000

10

 Bắc Ninh       

1

                      1,923,000

 
Cục ĐTNN- Bộ KHDT
Số lượt đọc: 8306 Cập nhật lúc: 20/01/2015 17:28:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ