Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Khu vực doanh nghiệp ĐTNN đã và đang có những đóng góp ngày càng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Những đóng góp đó thể hiện qua tỷ trọng vốn ĐTNN trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp vào GDP, nộp ngân sách nhà nước và chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng tăng trong tổng kim ngạch xuất của Việt Nam.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung của Việt Nam trong năm vừa qua. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực này trong tổng kim ngạch xuất khẩu có xu hướng ngày càng tăng trong các năm gần đây (năm 2010 là 54,1%; năm 2011 là 56,9%; năm 2012 là 64%, năm 2013 là 66,9%). Và trong năm 2014, xuất khẩu của khu vực này đạt 101,59  tỷ USD, tăng 15,2% so với năm 2013 và chiếm 68% kim ngạch xuất khẩu, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu của Tổng cục hải quan tháng 11/2014, một số mặt hàng xuất khẩu giá trị lớn trong tháng của khối doanh nghiệp ĐTNN là điện thoại các loại và linh kiện (trị giá xuất khẩu 2,4 tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (trị giá xuất khẩu 1,5 tỷ USD), hàng dệt may(trị giá xuất khẩu là 925 triệu USD), giày dép (trị giá xuất khẩu 741 triệu USD).

Nếu tính cộng dồn đến hết tháng báo cáo thì trị giá xuất khẩu của các mặt hàng điện thoại và linh kiện là 21,8 tỷ USD (chiếm 24,7 % tổng giá trị xuất khẩu của khu vực ĐTNN), máy vi tính, sản phẩm điện tử là 10,2 tỷ USD (chiếm   11,7% tổng giá trị xuất khẩu của khu vực ĐTNN), hàng dệt may là 11,26 tỷ USD (chiếm 12,9 % tổng giá trị xuất khẩu của khu vực ĐTNN), giày dép là 7,1 tỷ USD (chiếm 8,2% tổng giá trị xuất khẩu của khu vực ĐTNN).

Việc các doanh nghiệp FDI vẫn đạt kết quả tăng trưởng rất cao về xuất khẩu trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn là do doanh nghiệp FDI có nhiều lợi thế về quản trị doanh nghiệp, chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn, có sẵn nguồn lực tài chính và thị trường,. nên doanh nghiệp FDI phần nào ít bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng và khó khăn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, đây còn cung là một cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển vì sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp FDI sẽ buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải tự vươn lên để có đủ năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI, qua đó sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh của khối doanh nghiệp nội.

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình này thì chúng ta cần có định hướng cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư bài bản, chuyên nghiệp hơn để phát triển một cách bền vững và tăng cường khả năng cạnh tranh. 

Cục ĐTNN- Bộ KHDT
Số lượt đọc: 7251 Cập nhật lúc: 20/01/2015 14:35:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ