Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tính lũy kế đến 15/12/2014, đã có 923 dự án FDI đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Cửu long (gồm 13 tỉnh, thành phố là Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang, Bến Tre, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp) với tổng vốn đăng ký khoảng 12 tỷ USD.

Hiện nay Long An đang đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu long với 547 dự án và 4,1 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm  59% tổng số dự án và 34% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Kiên Giang đứng thứ hai với 36 dự án và 2,9 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 3,9% tổng số dự án và 24% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đứng thứ ba là Tiền Giang với 66 dự án và 1,4 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 7% tổng số dự án và 11% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đứng thứ tư là Cần Thơ với 67 dự án và 813 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 7% tổng số dự án và 6,7% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Các tỉnh tiếp theo là Cà Mau, Hậu Giang, Bến Tre, An Giang, Trà Vinh...

Bảng 1. Đầu tư FDI tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu long (tính lũy kế đến 15/12/2014)

TT

Địa Phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư (USD)

1

 Long An        

547

4123293015

2

 Kiên Giang     

36

2922953361

3

 Tiền Giang     

66

1401777909

4

 Cần Thơ        

67

813507977

5

 Cà Mau         

9

788600000

6

 Hậu Giang      

18

697530952

7

 Bến Tre        

45

400720641

8

 An Giang       

24

236351824

9

 Trà Vinh       

33

206962596

10

 Vĩnh Long      

27

131167917

11

 Sóc Trăng      

12

105562000

12

 Bạc Liêu       

19

94549941

13

 Đồng Tháp      

20

91515307

Tổng cộng

923

   12,014,493,440

 

Xét về quốc gia đầu tư, British VirginIslands đứng đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào khu vực này với 28 dự án và 3,5 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 3% tổng số dự án và  29% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Đài Loan đứng thứ hai với 200 dự án và 1,45 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 21 % tổng số dự án và  12% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Hàn Quốc đứng thứ ba với 152 dự án và 1,27 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 16 % tổng số dự án và  10% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Bảng 2. 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư lớn tại  khu vực đồng bằng sông Cửu long (tính lũy kế đến 15/12/2014)

TT

Đối tác

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư (USD)

1

 BritishVirginIslands          

28

3519778691

2

 Đài Loan                      

200

1449770396

3

 Hàn Quốc                       

152

1278710881

4

 Thụy Sỹ                       

6

1116626282

5

 Hoa Kỳ                        

49

956305250

6

 Hồng Kông                     

40

774883162

7

 Nhật Bản                      

99

589579936

8

 Trung Quốc                    

97

417351875

9

 Singapore                     

33

274411565

10

 Thái Lan                      

35

267000152

 

Xét về lĩnh vực đầu tư thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ nhất với hơn 734 dự án và 7,7 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 79% tổng số dự án và 64% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 14 dự án và 1,94 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 16% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Lĩnh vực  sản xuất điện, khí  đứng thứ ba với 10 dự án và 904 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Cục ĐTNN- Bộ KHDT
Số lượt đọc: 5595 Cập nhật lúc: 29/12/2014 15:32:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ