Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến 15/12/2014, đã có 23/28 nước thành viên EU đầu tư vào Việt Nam với 1.566 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 19,1 tỷ USD.

Trong số các nước EU đầu tư vào Việt Nam, Hà Lan đứng đầu với 226 dự án có vốn đầu tư đăng ký 6,61 tỷ USD, chiếm 34,6% tổng vốn đầu tư của EU tại Việt Nam. Pháp đứng thứ 2 với 420 dự án có vốn đầu tư 3,3 tỷ USD, chiếm 17,3%. Tiếp theo là Vương quốc Anh có 194 dự án với 2,83 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 14,9% tổng vốn đầu tư . Đứng thứ 4 là CHLB Đức có 244 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 1,34 tỷ USD, chiếm gần 7% tổng vốn đầu tư của các nước EU đầu tư vào Việt Nam.

Lĩnh vực lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong các lĩnh vực mà các nước EU đầu tư tại Việt Nam, có 555 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6,1 tỷ USD, chiếm 32,2%. Đứng thứ 2 là sản xuất, phân phối điện khí nước có 19 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 3,52 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư của các nước EU tại Việt Nam. Đứng thứ 3 là lĩnh vực thông tin truyền thông, có 170 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,19 tỷ USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo sau là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, khai khoáng với quy mô vốn lần lượt là 1,9 tỷ USD và 1,48 tỷ USD. Điều này có được là do các nhà đầu tư vào Việt Nam ở những nước EU có khả năng tài chính và lợi thế về công nghệ, kỹ thuật cao.

 Các nước EU đã có dự án tại 52 tỉnh, thành phố. Đứng đầu về thu hút đầu tư nước ngoài từ các nước EU là Hà Nội có 363 dự án với  3,08 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 16,1% về tổng vốn đầu tư của các nước EU tại Việt Nam. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 có 571 dự án với vốn đầu tư là 2,8 tỷ USD, chiếm 14,7% về tổng vốn đầu tư của các nước EU tại Việt Nam. Ngoài ra, còn có Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đồng Nai là những địa phương cũng thu hút được nhiều vốn đầu tư từ các nước EU, với quy mô vốn lần lượt là 2,4 tỷ USD; 2,2 tỷ USD và 1,44 tỷ USD.

Các nước EU đầu tư nhiều nhất theo hình thức 100% vốn nước ngoài có 1117 dự án với tổng vốn đầu tư 7,8 tỷ USD, chiếm 41,1% về tổng vốn đầu tư của các nước EU đầu tư tại Việt Nam. Tiếp theo là hình thức liên doanh có 377 dự án với tổng vốn đầu tư là 4,78 tỷ USD, chiếm 25% về tổng vốn đầu tư. Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh có  29 dự án với 3,1 tỷ USD, hình thức  BOT, BT, BTO có 4 dự án nhưng có quy mô vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, chiếm 16,1% về vốn đầu tư. Còn lại là các hình thức đầu tư khác.

Các d án ln ca các nước EU đầu tư vào Vit Nam :

- Dự án Công ty TNHH điện lực AES- TKV Mông Dương (BOT nhiệt điện Mông Dương 2) do AES Mong Duong Holdings B.V(AES) đăng ký tại Hà Lan đầu tư, đăng ký vốn đầu tư là 2,15 tỷ USD để xây dựng vận hành nhà máy nhiệt điện than 1200MW.

- Dự án HĐHTKD dịch vụ điện thoại di động CDMA giữa TCT bưu chính viễn thông và Hutchison Telecommunication, R.L (Luxembourg) trong lĩnh vực phát triển mạng điện thoại di động CDMA 800Mhz với tổng vốn đầu tư là 1,04 tỷ USD.

- Dự án HĐHTKD giữa TCT bưu chính viễn thông và France Cable et Radio Việt nam (Pháp) trong lĩnh vực xây dung mới, nâng cấp, cung cấp dịch vụ viễn thông với số vốn đâu tư là 615 triệu USD.

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số lượt đọc: 21756 Cập nhật lúc: 29/12/2014 15:12:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ