Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Trong 11 tháng năm 2014, Bình Dương đã thu hút được 135 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới là 684 triệu USD. Ngoài ra, có 87 dự án tăng vốn (741 triệu USD) đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Bình Dương đạt 1,4 tỷ USD, đứng thứ 3 về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2014.

Xét về lĩnh vực đầu tư, trong 11 tháng 2014, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ nhất với 119 dự án cấp mới (621 triệu USD) và 81 dự án tăng vốn (734 triệu USD), tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 1,356 triệu USD, chiếm 95% tổng vốn FDI tại Bình Dương. Các dự án còn lại tập trung vào lĩnh vực như vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, bán buôn, bán lẻ, thông tin và truyền thông.

Xét về đối tác đầu tư, Nhật Bản đứng thứ nhất với 30 dự án cấp mới (129 triệu USD) và 18 dự án tăng vốn (256 triệu USD), tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 385 triệu USD, chiếm 27% tổng vốn FDI tại Bình Dương. Đứng thứ hai là Hồng Kông với  14 dự án cấp mới (171 triệu USD) và 5 dự án tăng vốn (93 triệu USD) với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 264 triệu USD, chiếm 18,6% tổng vốn FDI tại Bình Dương. Đứng thứ ba là Hàn Quốc với  24 dự án cấp mới (97 triệu USD) và 13 dự án tăng vốn (15 triệu USD) với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 113 triệu USD, chiếm 8% tổng vốn FDI tại Bình Dương.

Có thể thấy, trong 11 tháng qua, các dự án tăng vốn, mở rộng sản xuất ở Bình Dương đã tăng lên, chiếm 52% tổng vốn FDI của thành phố. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp FDI tại Bình Dương hoạt động tốt và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại địa phương. Đặc biệt, các doanh nghiệp FDI của Nhật Bản thực hiện nhiều việc tăng vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh tại Bình Dương, cho thấy doanh nghiệp càng việc tin tưởng vào môi trường đầu tư,  kinh doanh tại địa phương.

Xét về hình thức đầu tư, theo thống kê cho thấy chủ yếu các dự án FDI tại Bình Dương thực hiện theo hình thức 100% vốn nước ngoài, chiếm 98,3% tổng vốn FDI tại Hà Nội. Các dự án còn lại thực hiện theo hình thức liên doanh.

Tính lũy kế đến tháng 11/2014, Bình Dương đã thu hút được khoảng 2.500 dự án với tổng vốn đầu tư là 20 tỷ USD, chiếm 14,4 % tổng số dự án và 8% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Việt Nam, đứng thứ 5/101 tỉnh, thành phố có ĐTNN (sau TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội, Đồng Nai).

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 8792 Cập nhật lúc: 01/12/2014 11:49:00