Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: H.B
Trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước đang gặp nhiều khó khăn, đã tác động không nhỏ tới tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Trước tình hình này, Đắk Nông đã và đang tích đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng và tìm kiếm cơ hội giao thương… nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo kết quả khảo sát, tổng hợp của Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, trong 9 tháng đầu năm 2014, số dự án mới đăng ký đầu tư vào tỉnh Đắk Nông giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2013; tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là những khó khăn về nguồn vốn đầu tư để duy trì và mở rộng sản xuất.

Đứng trước tình hình trên, nhằm tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Nông đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI. Việc vận động thu hút đầu tư và cải tiến phương pháp thu hút đầu tư được chú trọng thực hiện.

Theo đó, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Đắk Nông đã tổ chức các chương trình làm việc với các lãnh sự quán nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp lớn tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương để quảng bá, vận động thu hút đầu tư vào tỉnh.

Sau hơn 01 tháng triển khai quy chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư Đắk Nông, Trung tâm đã tiếp nhận 10 hồ sơ dự án đầu tư mới và 8/10 dự án đã được UBND tỉnh Đắk Nông đồng thuận chủ trương đầu tư, số còn lại đang được tổng hợp trình UBND tỉnh Đắk Nông xem xét. Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của cả hệ thống chính trị, sự tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của Trung tâm xúc tiến Đầu tư Đắk Nông, bước đầu đã có 01 dự án FDI đầu tư vào tỉnh Đắk Nông với vốn đầu tư gần 1 tỷ USD. 

Việc chuyển dịch phương pháp kêu gọi đầu tư theo hướng doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư vào chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, nông thôn đang dần tạo hiệu quả thiết thực. Trong điều kiện Đắk Nông thiếu quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư để triển khai các dự án, việc thực hiện hình thức liên kết này không chỉ giúp cho địa phương tháo gỡ khó khăn về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng mà còn tạo mối liên kết sản xuất hàng hóa giữa doanh nghiệp, nông dân, nhà khoa học và nhà nước một cách bền vững.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, công tác hỗ trợ doanh nghiệp cũng được địa phương này đặc biệt quan tâm. Hiện nay, hệ thống doanh nghiệp của Đắk Nông còn nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh yếu, các cấp chính quyền của Đắk Nông cũng đã và đang nỗ lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hình thức tập trung một đầu mối tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông; đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thâm nhập thị trường qua việc tham gia các chương trình kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Qua đó, những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được tiếp nhận, tổng hợp và gửi các sở, ban, ngành chức năng xem xét, giải quyết kịp thời; nhiều chương trình kết nối giao thương, tìm kiếm khách hàng được triên khai và những biên bản ghi nhớ hợp tác, hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp của Đắk Nông với các doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng được ký kết; các hợp đồng tín dụng giữa các doanh nghiệp của Đắk Nông và ngân hàng BIDV Đắk Nông được ký kết và giải ngân; giúp doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất. Những hoạt động này đã góp phần giải quyết khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Nông.    

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, nỗ lực cải tiến các hình thức thu hút đầu tư để thu hút những dự án đầu tư có tác động lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và lan tỏa rộng đến đời sống dân cư của địa phương như dự án khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử Nam Nung, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và công nghiệp phụ trợ theo Bauxit. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, sản xuất kinh doanh, đào tạo lao động, đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư...

Uyên Linh
http://baodautu.vn
Số lượt đọc: 6371 Cập nhật lúc: 17/10/2014 15:29:00